12/18/09

MA'AL HIJRAH: MEMANTAP UKHUWWAH, MEMPERKASA UMMAH

Pada awal abad yang ketujuh Masehi, masyarakat dunia berada di pintu kehancuran. Kuasa dunia pada abad tersebut yang terdiri dari Kerajaan Empayar Rom (509SM-453M) dan Kerajaan Empayar Farsi (700SM-641M) telah menjunam jatuh akibat rebutan kuasa dan perpecahan di sana sini. Masyarakat Arab yang menghuni Semenanjung Tanah Arab lebih teruk menghadapi keruntuhan akibat daripada keruntuhan moral dan sifat taksub kepada kabilah dan puak. Dunia dalam bahaya kerana keadaan masyarakatnya tidak stabil lantaran kehilangan tonggak pegangan dan moral.

Allah Maha Adil dan Maha Penyayang kerana tidak membiarkan masyarakat manusia terus hancur dan musnah. Allah s.w.t mengutuskan seorang rasul-Nya yang terakhir iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Dalam mengimbau kembali peristiwa tersebut, Allah s.w.t menjelaskan dalam firman-Nya yang bermaksud:

'Dan berpegang teguhlah kepada Tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu) lalu Allah menyatukan antara hati kamu (hingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Kamu dahulu berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran) lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (melalui Islam). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan-Nya supaya kamu mendapat petunjuk hidayat-Nya'

(Ali ‘Imran:103)

Ayat tersebut antara lain menjelaskan bahawa keadaan manusia yang hampir-hampir rosak binasa dan akan menerima akibat yang lebih buruk di akhirat telah diselamatkan menerusi pengutusan rasul untuk memandu mereka ke jalan yang benar dan akhirnya mereka terselamat.

Bagi mengubah masyarakat supaya berada dalam keadaan selamat, Rasulullah s.a.w telah berhempas pulas mengorbankan segala apa yang ada dan ini diikuti pula oleh sahabat-sahabat baginda yang setia. Dalam tempoh 23 tahun, usaha tersebut dicurahkan oleh baginda dan akhirnya mencapai matlamat iaitu berjaya mengubah dan menyelamatkan masyarakat dunia dari kehancuran dan kerosakan.

Dalam sebuah hadith riwayat Muslim, Rasulullah s.a.w membuat perbandingan tentang usahanya itu yang bermaksud:

'Antara aku dan kamu diumpamakan seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Maka datanglah segala unggas dan binatang-binatang kecil yang berterbangan lalu jatuh ke dalamnya, sedangkan lelaki itu berusaha untuk menahan benda-benda tersebut dari jatuh ke dalamnya. Aku memegang dengan kuat ikatan pinggang kamu supaya tidak jatuh ke dalam api, sedangkan kamu terlepas dari peganganku.'

Hadith ini menggambarkan keadaan manusia yang menuju kepada kebinasaan sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Manakala Rasulullah s.a.w pula berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan mereka agar terlepas dari kebinasaan itu. Akhirnya masyarakat Islam di Semenanjung Tanah Arab telah dapat mencabar kuasa dunia iaitu Rom dan Farsi seterusnya muncul selepas itu sebagai sebuah masyarakat yang mengambil alih kuasa dunia.

Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a berjaya mengubah masyarakat dari sudut kepercayaan, sikap, moral, cara berfikir dan segala-galanya, termasuk perubahan pengorbanan daripada tertumpu kepada sesama manusia kepada tertumpu kepada Allah. Masyarakat manusia berjaya dipindahkan dari dua keadaan yang perbezaannya sangat jauh.

Dalam menyusuri perkembangan sejarah, selepas kejayaan kali pertama maka masyarakat Islam mengharungi jatuh bangun dalam pentas pergolakan dunia dan ia berkait rapat dengan komitmen mereka terhadap agama Islam yang suci. Era kemalapan umat Islam kali terakhir berlaku pada awal abad ke-20. Sejak kejatuhan Khalifah Uthmaniah di Turki pada tahun 1924, masyarakat Islam semakin terumbang-ambing di gelanggang dunia. Kini masyarakat Islam masuk ke era kelemahan dan keruntuhan yang menyeluruh. Masyarakat Islam yang berpecah-pecah berdasarkan kawasan dan negara, menjadi sebuah masyarakat yang sentiasa dicabar dan dihina di mana-mana. Menjelang abad ke-21, masyarakat Islam diganyang di merata-rata seperti di Yugoslavia, Iraq, Palestin, Kosovo dan di seluruh pelosok dunia. Apa yang berlaku sekarang jelas sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadith riwayat Abu Daud yang bermaksud:

'Hampir-hampir seluruh umat mengeliling kamu sepertimana orang-orang yang kelaparan mengelilingi hidangan mereka.' Ada yang bertanya, 'Apakah itu disebabkan bilangan kita kurang?' Nabi s.a.w menjawab: 'Bilangan kamu pada ketika itu ramai tetapi seperti buih. Allah mencabut dalam hati seteru kamu perasaan gerun terhadap kamu dan meletakkan perasaan al-wahn dalam hati kamu.' Ada yang bertanya: 'Apa al-wahn itu wahai Rasulullah?' Jawab Baginda: 'Cintakan dunia dan bencikan mati.'

Hadith ini jelas menunjukkan bahawa sampai suatu masa orang-orang Islam samalah seperti satu hidangan yang dikelilingi oleh sekumpulan orang yang lapar lagi gelojoh makan. Tiada sedikitpun perasaan bimbang dalam hati orang bukan Islam untuk melakukan apa sahaja yang disukai terhadap orang-orang Islam kerana mereka sangat lemah.

Ada bermacam-macam jawapan apabila ditanya sebab kelemahan masyarakat Islam sekarang. Ada yang berpendapat ia berpunca dari kelemahan politik dan perpecahan di kalangan masyarakat Islam. Ada yang berpendapat kerana kelemahan ekonomi, kelemahan pendidikan dan pencapaian ilmu ataupun kerana kelemahan dalam pencapaian sains dan teknologi. Ada yang memberikan alasan kerana kelemahan iman atau kerana tidak mengikut arahan agama dan bermacam-macam lagi.

Namun berdasarkan hadith itu tadi, jelas menunjukkan bahawa sebab kelemahan masyarakat Islam ialah hilangnya semangat berkorban dari dalam diri mereka. Umat Islam sudah tidak sanggup berkorban untuk tidak cintakan dunia atau berkorban untuk tidak takut mati. Mereka cintakan dunia sehingga sanggup memilihnya dengan membelakangkan kepentingan agama. Mereka juga takutkan mati apabila dituntut oleh agama bangun memperjuangkan sesuatu kebenaran. Inilah sifat-sifat negatif yang menjangkiti umat Islam.

Roh Ma’al Hijrah memerlukan setiap umat Islam berkorban untuk berpindah daripada bentuk negatif yang ada dalam diri mereka kepada bentuk-bentuk positif yang selaras dengan Islam. Berkorban ataupun jihad perlu tersemai di dalam jiwa masyarakat Islam sama ada dari sudut pengertian mahupun sikap.

Masyarakat Islam kini agak jauh terpesong dari landasan agamanya. Sebagai contoh, sungguhpun agama menuntut agar umatnya menuntut ilmu, tetapi kenyataan yang ada, sehingga kini sebahagian besar masyarakat Islam adalah buta huruf. Islam juga menuntut umatnya bersatu padu. Namun realiti masa kini umat Islamlah yang paling ramai berpecah belah. Demikianlah juga, Islam menuntut umatnya supaya rajin, berdisiplin dan menjaga masa tetapi orang Islamlah yang kurang berusaha, tidak berperaturan dan suka membuang masa.

Jika dilihat kepada dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri, peluang orang Islam untuk maju dan mulia dalam dunia masa kini amatlah cerah. Ini kerana orang Islam mempunyai aset yang mencukupi dalam rangka untuk menempah kemajuan iaitu dorongan dari ajaran Islam dan aset material.

Aset galakan dan dorongan agama ini dapat dilihat dengan jelas di mana Islam sangat mementingkan ilmu dan mewajibkan ke atas setiap umatnya menuntut ilmu. Agama juga menuntut orang Islam sentiasa membina kekuatan dan kemuliaan. Kewajipan ini mendorong kuat umat Islam berusaha mencapai kekuatan dan kemuliaan pada setiap masa dan ketika. Ajaran Islam juga sangat mementingkan pegangan hidup yang mantap dan akhlak mulia. Islam juga mewajipkan umatnya menjalankan aktiviti kehidupan dengan bersih, ikhlas dan amanah.

Oleh itu, galakan-galakan seperti ini sangat penting dan menjadi modal yang besar kepada masyarakat Islam dalam mengembalikan keagungan dan kegemilangan zaman emas umat Islam.

Di samping itu, umat Islam memiliki aset material yang besar dan utama yang tidak dimiliki oleh kuasa kuffar. Petroleum, gas asli, bahan galian, sumber air, hasil hutan, bahan makanan, bilangan penganut dan banyak lagi adalah sumber kekuatan umat yang sentiasa menjadi bahan rebutan dan eksploitasi oleh golongan kuffar. Dengan adanya aset-aset tersebut dan manfaat secukupnya maka tidak mustahil masyarakat Islam menjadi satu masyarakat yang kuat dan maju sebagaimana yang pernah ditempa pada suatu ketika dahulu.

Perpindahan Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a dari kota Mekah ke Madinah dan sebelumnya perpindahan sesetengah sahabat dari Mekah ke Habsyah, merupakan pembinaan langkah baru sebagai persiapan menghadapi cabaran yang bakal tiba secara terus menerus. Hijrah bukanlah asing dalam Islam dan ia adalah sebahagian daripada Islam. Hijrah kerana menuntut ilmu, mencari kebenaran, berjihad, berdakwah, mencari nafkah, kerana perniagaan dan bermacam-macam hijrah lagi adalah tuntutan dan asas ajaran Islam itu sendiri.

Untuk terus maju dan mencapai kemuliaan, masyarakat Islam tidak boleh berpeluk tubuh dan hanya menyerah kepada takdir. Umat Islam dahulu telah berjihad secara habis-habisan, maka sebab itulah mereka berjaya meletakkan Islam di tempat yang mulia dan sepatutnya. Kini giliran kita memberi sumbangan kepada agama yang suci ini agar ia terus berkembang dan dihormati. Sesungguhnya bumi ini dan segala apa yang ada padanya adalah hak kepunyaan umat Islam. Di tangan orang Islamlah selayaknya ia harus ditadbirkan. Firman Allah s.w.t yang maksudnya:

'Dan demi sesungguhnya, Kami telah tulis dalam kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz, bahawasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang soleh'

(al-Anbiya’:105)

Ayat tersebut menjelaskan kepada orang Islam tentang hak mereka mewarisi pentadbiran bumi ini, tetapi dengan syarat bahawa mereka terdiri dari golongan orang-orang yang soleh. Jika syarat tersebut luput, maka mereka tidak berhak apatah lagi layak mendapatkannya.

Bagi melepaskan diri dari kongkongan kelemahan dan kehinaan, maka umat Islam perlu melihat hijrah dalam pengertiannya yang luas iaitu perubahan diri menuju kepada kegemilangan di dunia dan di akhirat. Untuk itu maka langkah yang perlu diatur mestilah mengandungi kefahaman yang jelas dan gerak kerja yang teratur dan betul.

Perubahan ke arah kemajuan dan kemuliaan ummah bermula dengan pengisian kefahaman bahawa Islam adalah agama yang agung dan mulia maka umatnya juga jelas adalah umat yang agung dan mulia. Namun ia hanya dapat dicapai menerusi kekuatan spiritual, moral, fizikal, dan daya cipta serta kesatuan umat itu sendiri. Masyarakat Islam juga wajib memahami bahawa segala ilmu yang baik dan berfaedah kepada manusia adalah termasuk ke dalam ilmu yang disukai dan dituntut oleh Islam. Oleh itu, menuntut ilmu yang bermanfaat adalah satu kewajipan dan dikira berdosa mereka yang mengabaikannya. Masyarakat juga perlu memahami bahawa mereka merupakan pewaris yang sah kepada kepimpinan bumi ini. Tanpa pertunjuk dan panduan hidup dari Allah Tuhan semesta alam, mustahil kaum lain yang mensyirikkan Allah s.w.t layak mentadbir bumi yang diciptakan-Nya.

Di samping kefahaman, beberapa gerak kerja juga harus diatur oleh masyarakat Islam untuk tujuan kemajuan dan kemuliaan Islam iaitu menceburkan diri dalam pelbagai kajian dan penemuan dengan lebih kuat daripada masyarakat lain, asalkan ianya berfaedah dan tidak bercanggah dengan batas-batas syarak. Masyarakat Islam juga perlu bergerak dan bekerja secara terbuka tanpa terikat dengan kongkongan pemikiran yang sempit dan merugikan. Dan juga perlu menghidupkan dan menghayati semangat jihad iaitu bersungguh-sungguh dan berkorban dalam mencapai cita-cita murni yang bertepatan dengan Islam. Umat Islam tidak dapat tidak mesti memperkukuhkan tonggak kekuatan yang terdiri dari kekuatan akidah, fizikal dan material. Mereka juga perlu mempertingkatkan usaha melahirkan masyarakat yang soleh dan seimbang dari segi rohani dan jasmani kerana ia menjadi syarat mewarisi teraju kepimpinan bumi ini.

Masyarakat Islam yang kian pudar dan kian hilang kekuatan tidak boleh dibiarkan terus berada dalam keadaan seperti ini. Masyarakat Islam pada hakikatnya mempunyai aset dan sumber kekuatan yang perlu digerakkan dan dimanfaatkan demi kemajuan dan kemuliaan umat. Kita mampu berbuat demikian jika kita mahu kerana bekalan sudah tersedia. Jika generasi awal umat Islam boleh melakukannya maka mengapa kita tidak boleh. Sesungguhnya Ma’al Hijrah merupakan titik tolak yang paling sesuai ke arah itu.


sumber: Prof. Madya Dr. Ab. Aziz Mohd. Zin

Kesimpulannya:
Umat islam yang bersatu padu melahirkan umat yang berjaya. Walaupun para pemimpin sekarang sentiasa berpaut pada ideologi masing-masing, namun sifat tolak ansur perlu dititikberatkan agar menjamin sebuah negara islam yang aman dan maju. Masyarakat islam juga perlu bersatu padu, hormati arahan pemimpin agar negara dapat dimajukan dengan lancarnya tanpa ada sebarang masalah yang boleh menyebabkan perpecahan antara umat islam dengan umat islam dan umat islam dengan "manusia yang mesti dilindungi"(orang-orang kafir yang bernaung di negara islam). Sejarah Ma'al Hijrah haruslah disemai dalam diri umat islam agar umat islam dapat menjadi pemangkin atau peneraju negara pada masa depan.

12/13/09

CUTI!! NAK BERSERONOK??

Sudah pasti masa inilah yang dinanti-nantikan oleh orang ramai untuk berseronok, mengurangkan tekanan disebabkan masalah yang dihadapi tetapi, perlu diingatkan kepada umat islam agar jangan pula menjadi lalai sehingga tidak menitikberatkan mana yang baik atau buruk, mana yang halal ataupun haram dan semuanya bergantung kepada iman, bak kata peribahasa, “tepuk dada,tanya iman.” Hmm... mengapa bukan tanya selera? Selera merupakan nafsu yang sememangnya tidak boleh dikawal seperti mengejar kemewahan dunia.
Contoh “selera” orang yang bercuti sudah tentu mereka pergi ke tempat yang menyeronokkan seperti “funfair” atau mana-mana tempat yang telah dirancang dan tidak diketahui keinginannya sama ada bertujuan baik ataupun tidak.

FUNFAIR!!

Tempat yang menjadi kegilaan remaja mahupun segelintir masyarakat islam. Jikalau tujuan hanya ingin menikmati suasana tempat tersebut masih dikira baik. Mengapa? Sedarkah wahai umat islam bahawa kebanyakkan permainan yang terdapat di funfair berbentuk perjudian!! Ramai umat islam yang tertipu dengan permainan yang berbentuk hadiah. Cuba fikirkan cara perjudian yang dilakukan melalui penjualan “nombor ekor” serta cara perjudian di funfair. Beli nombor ekor, sekiranya tidak kena, bazir wang dan tidak membawa pulang apa-apa serta wang tersebut menjadi hak milik penjual nombor manakala perjudian di funfair pula, beli tiket cabutan bertuah, jika tidak kena, hadiahpun tidak ada, bazir wang dan untungnya pula si penjaga tempat permainan tersebut yang dapat. Walaupun jualan tiket bertuah di funfair hanya sen-sen saja, “selera” seseorang boleh menyebabkan seseorang ingin cuba berkali-kali.
Bayangkan tempat berseronoklah menjadikan manusia lalai. Wahai umat islam, berseronok didunia fana hanya sementara dan belum tentu kita boleh berseronok didunia akhirat. Berseronok menjalankan amanah Allah didunia sudah tentu dapat menjamin kehidupan kita di akhirat kelak.

posted by: Nadhirah

12/11/09

WAHAI UMAT ISLAM, BANGKITLAH BERJUANG!!

Che Aminah dan Natrah
NatrahKisah Natrah telah diutarakan melalui akhbar,majalah serta mana-mana “e-blogger”. Persoalan tidak perlu dipertikaikan lagi kerana matlamat pejuang islam amat jelas iaitu Menjaga Maruah Islam. Ana ingin memaparkan latar belakang Natrah, seorang hamba Allah yang diberikan hidayah sehingga beliau tidak ingin keluar daripada Islam.
Nama sebenar beliau ialah Maria Huberdina Bertha Hertogh, merupakan anak Belanda yang kemudiannya menjadi anak angkat kepada Che Aminah di Kemaman, Terengganu.
Che Aminah merupakan seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan Natrah dan ini merupakan kali kedua kerana sebelum ini Mak Cik Aminah pernah mengislamkan seorang anak jepun bernama Kamariah. Mak Cik Aminah merupakan watak penting dalam kisah perjalanan hidup Natrah.
Kisah Natrah yang ingin dimurtadkan melalui perbicaraan mahkamah menarik perhatian seluruh dunia kerana ini merupakan pertembungan Islam-Kristian. Orang-orang Melayu pada ketika itu boleh sabar dengan keputusan mahkamah tetapi, apabila provokasi akhbar Inggeris berhari-hari menyatakan Natrah melutut pada patung Virgin Mary menyebabkan orang Melayu berasa agama islam dihina, lalu bangkit merusuh di Singapura. Keberanian umat islam pada ketika itu menyebabkan penjajah terkejut dan seluruh dunia tergamam dan mereka mula hormat terhadap keberanian dan pengorbanan orang Melayu. Orang Melayu datang dengan pelbagai cara dan dari serata tempat hanya kerana ingin menyelamatkan Natrah. Namun, mengapa persoalan yang tidak masuk akal timbul antara orang dulu dengan sekarang. Apa yang membezakan manusia dulu dan sekarang? Bukankah manusia hanya memikul satu tugas iaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua laranganNya. Manusia berubah hanya melalui perkembangan evolusi serta sains dan teknologi. Akibat perkembangan itu, manusia mudah terpengaruh dengan kemewahan dunia. Jika dilihat kes murtad pada zaman sekarang, hanya pihak yang tertentu saja yang menanganinya. Mana perginya semangat pejuang islam?? Seharusnya umat islam mestilah menjadikan kisah pejuang islam pada zaman dulu sebagai inspirasi hidup agar dapat melahirkan seorang mujahid yang mampu menegakkan agama Allah.
Jika dikenangkan kembali kisah Natrah yang amat menyedihkan semasa beliau dalam keadaan menangis berlari-lari di dalam mahkamah meminta agar dia diselamatkan apabila hakim Justice Brown memutuskan pengislamannya tidak sah tetapi, pada masa kini, begitu ramai anak-anak gadis Melayu menangis-nangis berperang dengan keluarga untuk murtad!
Justeru, wahai umat islam, bangkitlah berjuang menegakkan islam dan jangan sesekali membiarkan agama islam dipermainkan sebagaimana Natrah memperjuangkan untuk menegakkan agama islamnya. Hati Natrah hanya berpaut pada islam iaitu hanya sujud pada Allah dan tidak ada sesiapa yang mampu menjadikan Natrah murtad meskipun sebuah patung yang tidak bernyawa atau manusia yang jahil kecuali dirinya sendiri berbuat demikian.
posted by: Nadhirah